vacker båtValet om vilken båttyp man ska investera i är en bestående fråga hos många båtmänniskor. Är man inte en genuin segelentusiast blir valet enklare, eller? Nej, för då kommer man nämligen till nästa särskiljningsval, renodlad motorbåt eller motorseglare?

En annan aspekt är givetvis var båten skall husera och vad dess huvudsakliga syfte är. En liten båt för korta dagsturer under helgerna ger en annan dimension än det flytetyg som man tänker bosätta sig i hela sommaren, kanske som alternativ till sommarstuga.

Detta leder till de olika typernas användbarhet, hur de är utformade och vilka begränsningar som dessa medför. Att transportera sig fort och långt med motorbåt blir nämligen ganska kostsamt ur bränslesynpunkt. En segelbåt eller motorseglare å andra sidan har större köl och blir därmed inte segelbåtar i mindre eller vatten som är trånga och grunda.

Givetvis kommer sjövana in i som ytterligare en aspekt vad segling beträffar. En motorseglare blir så att säga mer hanterbar både vid stiltje eller blåsigt väder. En renodlad motorbåt kräver mindre med utbildning och vana, men se upp – det är viktigt att ha kunskap om sjömärken och navigation även när det kommer till dessa båtar.