OptimistjolleAtt det ska börjas i tid är en god förutsättning även när det gäller segelsporten. Därför anordnar alla större klubbar ofta med kurser och skolor för barn och ungdomar.

Kursinnehållet skiljer sig naturligtvis en del från de vuxnas kurser, då barnen får med mer av lek och social gemenskap. Idrottens mantra med gemenskap och att ha roligt samtidigt som man lär gäller även segelsporten. Unga brukar börja med att segla optimistjolle, men även där åldern inte tillåter detta ordnas kurser så att båtvett och annat nyttigt kan läras från koltåldern. Exempel på sådant är en klubb som kallar dessa kurser för “Pirat och Kapare”.

Det som kommer efter optimistjollen är en enmansbåt. Den har varit basen för många duktiga seglare som senare haft stora framgångar i större kappseglingssammanhang. Optimisten betraktas som en trevlig första båt att börja med och den brukar man även i vissa fall kappsegla med. Nybörjarkurser riktar sig vanligtvis till den som vill kunna segla. Förutom grunderna i segling och de fyra seglingssätten får man lära sig hur man riggar båten. Dessa kurser brukar rikta sig till barn som går första klass i skolan.