SeglareAlla är inte uppfostrade av föräldrar som har seglat och därför inte fått den naturliga segelutbildningen som ingår i vissas uppväxt. Ingen behöver dock vara ledsen för den sakens skull, det finns nämligen flertalet olika seglingskurser att ta.

Har man en önskan att få segla runt på havet men saknar grundutbildning eller kunskap bör man givetvis söka sig till nybörjarkurser. Eller också har man seglat lite, kanske med kamrater och vill utveckla denna kompetens ytterligare. Precis som i de flesta sporter finns kursutbudet indelat i olika steg, alltifrån den första grundläggande och med trappstegsnivåer för en naturlig utveckling.

Letar man runt lite hittar man troligtvis olika veckoslutskurser som kan vara ett alternativ eller mer ingående kunskapsbildning under veckodagar. Totalt sett behövs det ett visst antal timmar för att nå en viss nivå oavsett hur många dagar uppdelningen är. I kurserna får eleven lära sig alla tänkbara aspekter inom segling. Väldigt många segelklubbar och distrikt inom Svenska Seglarförbundet ordnar utbildning så den kunskapstörstande inte behöver ta sig långt för att medverka på en kurs.

Exempel på innehåll i första stegets kurser är att få grundläggande kunskaper för att segla en båt på cirka trettio eller fyrtio fots längd. Man ska lära sig segelbåtens delar och dess funktion och grunderna i seglingsteori. Allt från att reva och beslå segel med mera till hur man lägger till och styr båten. Det blir även lektioner i knopslagning, sjösäkerhet ombord samt regler på sjön, och inte minst vädrets inverkan på seglingen.