Det är inte många som är tursamma nog att ha en egen brygga. Av den anledningen finns det många hundratals båtklubbar i Sverige, och många av dem har bland annat egna hemsidor.

BåthamnDet går åt en hel del organisation för att hålla bryggor, uppläggningsplats och sjösättningshjälp i gott skick. Dessutom har en båtklubb av rang eget klubbhus. Till följd av detta kostar det givetvis en del att ha en plats för sin fritidsbåt på dessa ställen. Populära gästhamnar tar in en del välbehövliga avgifter till klubben och segelklubbar kan ha en hel del tävlande i olika klasser vilka kan behöva finansiell stöttning. Detta sker oftast genom Svenska Seglarförbundet och ett medlemskap där. Genom detta kan klubbar och enskilda båtägare bli stöttade ekonomiskt om de håller olympisk eller världscupstandard.

Till synes kan båtklubbar vara av spridda storlekar, men det vanligaste är den lilla klubben med en brygga och kanske trettio till femtio båtplatser. Dessa fungerar i stort sett endast som sammanhållande länk till de som har båt. Exempelvis kan det vara ett fritidshusområde i närheten av en sjö eller havsvik. I detta fall är det troligt att föreningen är ideell med vissa begränsade arvoden för de som arbetar i styret. Större klubbar kan ofta vara någon form av ekonomisk förening.